Skoč na obsah Skoč na menu

VYŠETROVANIE PROTILÁTOK – aký má význam?

Dnes sa veľmi rozšírilo vyšetrovanie protilátok na Covid 19, nakoľko je to vyšetrenie, ktoré umožňujú laboratória občanom na vlastnú žiadosť za poplatok. Jedna vec je obdržať výsledok, druhá vec je ho aj správne vyhodnotiť a interpretovať. Je to pomerne zložitá problematika a laická verejnosť vyhodnocuje výsledky zväčša nesprávne, čo vedie k rôznym teóriam, ktoré nie sú vôbec založené na medicínskom podklade.

  • vo všeobecnosti platí, že čím ľahší priebeh ochorenia Covid 19, tým nižšia tvorba protilátok. Pri bezpríznakovom ochorení dokonca nemusí dôjsť k žiadnej tvorbe protilátok
  • dnes neexistuje žiadna číselná hodnota protilátok, ktorá by sa dala považovať za dostatočnú
  • len časť z vyšetrených protilátok má neutralizačnú schopnosť, čiže dokáže neutralizovať , zničiť vírus. Ak obdržíme výsledok, kde máme udanú nejakú hodnotu protilátok, nevieme z toho usúdiť, koľko percent z nich neutralizačnú schopnosť má a koľko nie. Takéto vyšetrenie sa nerobí. Takže môže nastať situácia, kedy pacient, ktorý má hodnotu protilátok 3 má 90% neutralizačných protilátok a pacient, ktorý má na papieri hodnotu 15 má 10% neutralizačných protilátok.
  • vyšetrovanie vírus neutralizačných protilátok je veľmi finannčne nákladné a používa sa len pri štúdiách, a vedeckých prácach, ktoré hodnotia protilátkovú odpoveď
  • rovnaká situácia je po očkovaní, často sa stretávam s tým, že si ľudia dávajú vyšetrovať hladinu protilátok po vakcinácii a porovnávajú si ich navzájom, resp. pri nízkej hodnote usúdia, že očkovanie je nedostatočne účinné.
  • treba si tiež uvedomiť, že sa jedná o tzv. pamäťové protilátky, čo znamená, že po kontakte s vírusom nastáva prudká tvorba protilátok. Nie je teda dôležitá len aktuálna hodnota protilátok v krvi, ale schopnosť zvýšiť tvorbu protilátok po kontakte s vírusom.

Na základe súčasných dát platí, že po prekonaní Covid 19:
12% ľudí nevytvorí protilátky vôbec
28% pretrvávajú protilátky do 3 mesiacov
27% pretrvávajú protilátky do 6 mesiacov
33% pretrvávajú protilátky nad 6 mesiacov

Z horeuvedených skutočností jasne vyplýva:

  1. Vyššia hodnota protilátok po prekonaní ochorenia resp. po vakcinácii neznamená automaticky lepšiu ochranu pred infekciou
  2. Jedinú indikáciu, kedy ja vyšetrujem protilátky je, ak mám podozrenie na prekonanie ochorenia Covid 19 a dotyčný nebol testovaný ( najčastejšie sa jedná o deti)
  3. Tvrdenia, že niekto má po vakcinácii nízku hodnotu protilátok a tým pádom je očkovanie nedostatočne účinné je irelevanté
  4. Výška hodnoty protilátok po prekonaní Covid 19 by nemala byť rozhodujúca pre určovanie termínu očkovania.


Mudr. Moravčíková Miroslava