Skoč na obsah Skoč na menu

Mobil a jeho vplyv na zdravý vývoj dieťaťa

Aký vplyv má používanie mobilných telefónov na zdravý vývoj dieťaťa?

Výskumy, ktoré dokazujú negatívny vplyv elektromagnetického poľa  na vývoj a zdravie dieťaťa je niekoľko stoviek. Deti a mladí ľudia, u ktorých sa mozog ešte rozvíja, sú obzvlášť zraniteľní.  Lebka bábätiek je tenká, nie je ešte uzavretá . V tkanivách malých detí je vo väčšej miere zastúpená voda, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenej absorbcii rádiových vĺn.

Ako povedal Dr. E. Huber z viedenskej lekárskej komory: „keby mal nejaký liek také výsledky testov, aké má mobilný telefón, musel by byť okamžite stiahnutý z trhu. U mobilov sa však stále vyčkáva a tvrdí, že je treba všetko riadne overiť a priniesť nové výsledky. Ako dlho sa to však bude overovať? „

Výskumy jednoznačne dokazujú negatívne účinky konzumácie médií na intelektuálny vývoj detí, predovšetkým tých najmenších, deti sú výrazne oneskorené v jazykovom vývoji, poznajú menej slov a dosahujú oveľa slabšie výsledky, ako napr. tie, ktorým rodičia čítali knižky , rozprávali im príbehy  alebo len počúvali hudbu. Hranie násilných videohier vedie u detí k výraznému úbytku základnej ľudskej schopnosti súcitu a empatie. V školskom veku tieto média prehlbujú odcudzenie medzi rodičmi a deťmi a napriek tomu, že sa dnes deti pohybujú na sieti prevažne v sociálnej oblasti, objavuje sa sociálna izolácia a ich kontakty sú len povrchné. Pri procese učenia dochádza k výraznému rozptyľovaniu pozornosti, deti sú nesústredené,  učenie je povrchné a neefektívne. No a v konečnom dôsledku sa používanie mobilných telefónov dáva do súvisu so vzrastajúcim počtom rakovinových ochorení, predovšetkým leukémie a nádorov mozgu.

Denne sa v svojej ambulancii stretávam s tým, ako sa rodičia sťažujú, že ich deti trávia na mobilných telefónoch veľa času a reagujú veľmi podráždene, dokonca niekedy až agresívne pri snahe rodiča obmedziť ich čas strávený s telefónom v ruke. Opakovane sa snažia, aby som ja z pozície lekára deťom poskytla argumenty, prečo je časté používanie mobilu nezdravé, ako si kazia oči, ako sa nehýbu, ako doma nekomunikujú....myslím si, že rodičia toto všetko vedia a plne si  uvedomujú...napriek tomu s tým nevedia alebo nechcú nič urobiť.


Aké je riešenie? Budeme sa na to pozerať, alebo s tým dokážeme aj niečo urobiť ?

Ako problém nevnímam dieťa a mobil, ale  rodiča a dieťa s mobilom. Je veľmi naivné očakávať od dieťaťa, že bude tak uvedomelé, že si samo stanoví pravidlá, koľko času bude tráviť s telefónom v ruke, že bude selektovať webové stránky, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré nie.

My rodičia sme zodpovední za to, koľko a ako trávi dieťa čas na mobilnom  telefóne. Rodičia  argumentujú tým, že prostredníctvom mobilu majú kontrolu nad dieťaťom , môžu sa  s ním kedykoľvek skontaktovať. Na druhej strane však rodič zväčša nemá kontrolu nad tým, aké webové stránky jeho dieťa sleduje, s kým sa prostredníctvom sociálnych sietí kontaktuje, koľko času trávi pri online návykových hrách...

Ak chcú rodičia bojovať s detskou závislosťou, musia si v prvom rade uvedomiť, že dieťa kopíruje ich správanie. Psychológovia dnes hovoria o tzv. smartfónových sirotách, sú to deti, ktoré musia o pozornosť svojich rodičov bojovať práve s tabletmi, či mobilmi. Častokrát vidím problém v tom, že rodič má pocit, že je jeho povinnosťou venovať sa dieťaťu celý deň a robiť mu program. V čase, keď sa potrebuje venovať domácim prácam alebo iným činnostiam, ponúkne deťom digitálne média, ktoré ich majú zabaviť. Tretina detí žije v domácnosti, kde je televízia pustená väčšinu dňa, či už ju niekto sleduje alebo nie.  Nie je úlohou rodiča robiť dieťaťu celodenný program, práve naopak, čas nič nerobenia a nudy mu dáva priestor na rozvíjanie jeho kreativity a fantázie.

My dospelí sme zodpovední za to, čo naše deti nasávajú a ako trávia svoj čas. Ak sa rodič rozhodne dať svojmu dieťaťu mobilný telefón, mal by tak urobiť za podmienky, že dieťa bude rešpektovať určité pravidlá používania telefónu. V prípade, že tak nebude, môže rodič kedykoľvek podmienky sprísniť,  odobrať mu mobil, prípadne ho nahradiť staršou verziou tlačítkového mobilu. Vždy treba dieťaťu zdôrazňovať, že je to jeho rozhodnutie, buď bude rešpektovať pravidlá, alebo bude bez telefónu.


Pravidlá používania telefónu:

-          Mobil sa nepoužíva pri jedle

-          Mobil sa nepoužíva v čase, keď je u nás rodinná návšteva alebo sme na návšteve

-          Vo večerných hodinách sa mobil odloží na vopred stanovené miesto

-          Rodič má kedykoľvek možnosť skontrolovať obsah v mobilnom telefóne.....


Limitovanie času stráveného na telefóne

Toto považujem za kameň úrazu, nakoľko nedokážeme 24 hodín denne sledovať aktivity nášho dieťaťa. To vedie k opakovaným sporom medzi deťmi a rodičmi, keď rodič má pocit, že celý deň upozorňuje dieťa, vyhráža sa mu, zakazuje...Za najlepší spôsob, ako sa tomuto vyhnúť je nainštalovať dieťaťu aplikáciu tzv. rodičovskej kontroly, prostredníctvom ktorej dokáže rodič limitovať čas dieťaťa na mobilnom telefóne, lokalizovať polohu dieťaťa a mať prehľad o jeho prezeraných stránkach.

Je pochopiteľné, že žiadne dieťa týmto nebude nadšené a určite môžete očakávať veľmi odmietavý postoj zo strany dieťaťa. Ale tak, ako dokážete 2-ročnému dieťaťu zobrať cumeľ a vydržať 3 dni plaču, musíte vydržať aj toto. Ak dieťa uvidí, že nie ste ochotní ustúpiť a svojim bojovným správaním nič nedosiahne, bude sa s tým musieť zmieriť. Na druhej strane ho treba povzbudiť v tom, že ak bude spolupracovať, môžete sa dohodnúť, že napr. cez víkend mu predĺžite čas, ktorý bude môcť stráviť na telefóne. V opačnom prípade to môže byť aj naopak.

Sama si dobre pamätám na deň, keď sme túto aplikáciu nainštalovali naším deťom. Denný limit mali 2 hodiny, v čase vyučovania a od 20.00 do rána bol mobil zablokovaný, každý deň som si mohla pozrieť výpis stránok, ktoré navštívili. Takmer týždeň sa  s nami nerozprávali, chvíľami som si myslela, že keby mali kde, tak sa aj odsťahujú. Neboli tým nadšení, ale postupne sa s tým zmierili. A ja som  konečne prestala  robiť doma policajta a večer kontrolovať, či nemajú mobil pod vankúšom a nehrajú nejakú hru.

Myslím si, že je to veľmi účinný spôsob, ako deťom nastaviť hranice ako tráviť čas používaním mobilného telefónu a aj keď to zo začiatku vyzerá doma dosť hrozivo, v konečnom dôsledku je časom doma oveľa väčší kľud a naša vzájomná komunikácia s dieťaťom sa nesústreďuje len na to, koľko času trávi na mobile...

Všetkým rodičom to môžem len odporučiť...má to len jediný problém...rodič sa nesmie báť byť zásadový, musí vydržať a prekonať hnev a nevôľu dieťaťa...ak to neurobíte, závislosť dieťaťa na mobile sa bude časom len zväčšovať a vy sa budete len sťažovať a nič sa nezmení. Zodpovednosť je na Vás, ide o Vaše dieťa.


MUDr. Moravčíková  Miroslava, detská lekárka