Skoč na obsah Skoč na menu

Kardiológia

Vzhľadom na závažnosť situácie v odbore pediatrická kardiológia v okrese Žilina a Bytča prebehlo dňa 6.12.2023 na úrade ŽSK spoločné stretnutie so zámerom riešenia situácie plánovaného ukončenia činnosti k 31.12.2023 spoločnosti  KardioPrakt, s.r.o., v zastúpení MUDr. Alexandry Sagálovej a plánovaným pozastavením povolenia od 1.1.2024 na dobu jedného roka spoločnosti KOMA Kardioprax, s.r.o., v zastúpení MUDr. Petra Komu, s miestom výkonu Žilina.

Z dôvodu nedostatku špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  v danej odbornosti v regióne Vám zasielame informáciu  o možnosti  smerovania pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť do uvedených ambulancii:

Názov Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Miesto Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín
Okres Dolný Kubín
Kontakt +421 435801593
Lekári MUDr. Michaela Machajová, MUDr. Daniela Smatana Javošová

 

Názov MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o.
Miesto Dlhá nad Oravou 197
Okres Dolný Kubín
Kontakt +421 435894831
Lekári MUDr. Daniela Smatana Javošová

 

Názov MICARD, s.r.o.
Miesto Palárikova 2311, Čadca
Okres Čadca
Kontakt +421 414 604 633
Lekári MUDr. Jarmila Kardošová

 

Názov LTV, s.r.o.
Miesto Kollárova 13, Martin
Okres Martin
Kontakt +421 434135516
Lekári doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD

 

Názov Univerzitná nemocnica Martin
Miesto Kollárova 4248/2, Martin
Okres Martin
Kontakt +421 434203849
Lekári MUDr. Anna Šparcová, MUDr. Andrea Fričová
Pacientov so závažným zdravotným postihnutím žiadame smerovať do Univerzitnej nemocnice v Martine.

U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách rajonizácia neplatí. Pacient má právo si poskytovateľa vybrať, a to na základe ust. § 11 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. V prípade odmietnutia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – špecialistom, je príslušnú zdravotná poisťovňa zo zákona povinná v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia.  Na základe uvedeného sa pacient môže obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu.