Skoč na obsah Skoč na menu

Prvá pomoc pri požití potencionálne nebezpečnej látky- čo robiť a čo nikdy nerobiť

Postup závisí vždy od okolností, od veku a celkového stavu pacienta, od toho, aké množstvo toxickej látky požil a samozrejme od toho o akú látku sa jedná. V prípade vážneho stavu okamžite kontaktujeme lekársku pomoc.

Prednemocničná prvá pomoc:

 1. zistiť, o akú látku sa jedná, zaistiť obal alebo zvyšok  liekov, rastliny či huby..., v prípade vracania zaistiť zvratky na vyšetrenie
 2. kontaktovať Národné toxikologické informačné centrum, ktoré má 24-hodinovú nepretržitú službu a bude vás presne inštruovať, ako postupovať. 
  Tel č. +421 25477 4166, +421 911 166 066
 3. zvážiť  vyvolanie vracania podráždením koreňa jazyka, ak je neúčinné, pokus zbytočne neopakujeme

  Vracanie môže byť účinné  pri požití:

  • liekov
  • húb
  • látok s obsahom etylénglykolu ( nemrznúce zmesi, brzdové kvapaliny)
  • pesticídov ( látky určené na ničenie buriny, škodcov)

  Vracanie nikdy nevyvolávame!

  • ak je pacient v bezvedomí
  • u maličkých detí
  • pri požití leptavých látok ( kyseliny, zásady, väčšina čistiacich prostriedkov...)
  • pri požití penivých látok ( saponáty, mydlá, pracie prášky)
  • po vypití prípravkov s obsahom uhľovodíkov ( leštidiel na nábytok, riedidiel na lampy, lampového či iného vonného oleja, benzínu, toluénu, petroleja, podpaľovača na gril)
 4.  Čierne uhlie 

  Samotné aktívne uhlie sa nevstrebáva a celý jeho detoxikačný účinok prebieha v samotnom čreve. Adsorbuje – naviaže na seba  rôzne toxické látky, čím dôjde k ich inaktivácii a zabráni sa ich prenikaniu cez sliznicu čriev do krvného obehu. Podávanie aktívneho uhlia je veľmi účinné najmä po nadmernom užití liekov,  húb a častí rastlín. 

  Aktívne uhlie je schopné redukovať vstrebávanie až 60% toxickej látky.  Efekt je najväčší, keď sa aktívne uhlie podá hneď, najlepšie do jednej hodiny.

  Čierne uhlie nikdy nepodávame!

  • pri požití leptavých látok ( kyseliny, zásady, väčšina čistiacich prostriedkov...)
  • pri požití penivých látok ( saponáty, mydlá, pracie prášky)

  Odporúča sa, aby všetky domácnosti, najmä tie, kde vyrastajú malé deti, mali v lekárničke k dispozícii aktívne čierne uhlie (Carbosorb, Carbotox, Carbocit,Carbofit, Carbo medicinalis). Optimálne je však mať v zásobe práškovú formu čierneho uhlia !!! Rozpustený prášok vo vode dokáže v tráviacom ústrojenstve vytvoriťväčšiu plochu schopnú pohltiť toxíny, čo sa drvením tabliet aktívneho uhlia nedosiahne. Okrem toho, drviť niekoľko tabletiek na prášok, keď riešime potencionálnu otravu, je zbytočnou stratou času
  Dávkovanie čierneho uhlia – 0,5-1g/ kg rozpustiť do vody.

 

Za najdôležitejšiu zásadu pri otravách považujem:

 • urýchlene kontaktovať toxikologické centrum, kde už na základe popisu resp. názvu požitej látky dokážu odhadnúť možné riziko a navigujú Vás, ako postupovať.
 • rýchle požitie čierneho uhlia , ktoré dokáže výrazne zredukovať vstrebanie nebezpečnej látky do krvného obehu. Malo by byť teda súčasťou domácej lekárničky.

 

MUDr. Mirka Moravčíková, pediater, 11.3.2024