Skoč na obsah Skoč na menu

DOVOLENKA

Dňa 18.9.- v piatok neordinujeme.

Zástup.- Dr. Belovičová, Hálkova 3, blok A, 7.posch

Prosíme pred vyšetrením telef. kontaktovať ambulanciu- tel. č. 5166585

 

Dôležitý oznam !!!

Vážení pacienti, vzhľadom na šírenie koronavírusu (COVID-19) pristupujeme v  našej ambulancii k preventívnym opatreniam, ktorých cieľom je snaha minimalizovať riziko prenosu choroby.

S okamžitou platnostou Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:


1.  T.č. sa online objednáva len pacient, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

- za posledných 14 dní nebol v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila z rizikovej krajiny , prípadne sám nebol v krajine, ktorá je označená ako riziková

- dieťa ani rodič, prípadne jemu blízka osoba nebola v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie alebo potvrdenie infekcie koronavírusom

- dieťa, rodič ani blízka osoba nie je v karanténe

- dieťa ani jemu blízka osoba nemá príznaky infekcie dýchacích ciest ( u detí do jedného roka vracanie a hnačka) !!!

2. Všetci ostatní pacienti , teda tí ktorí majú pozitívnu cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a majú prejavy respiračnej infekcie, môžu byť v ambul. vyšetrení len po telef. konzultácii, v prípade potreby si následne dohodneme termín a čas vyšetrenia. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť  do ambulancie bez predchádzajúceho dohovoru s lekárom.

3. Žiadame, aby každý rodič a staršie dieťa vstupovali do zdravotného strediska s rúškou. Podľa metodického usmernenia, pri vyšetrení dieťaťa môže byť prítomný len jeden rodič, ktorý nemá prejavy respiračnej infekcie.

4. Ospravedlnenky do škôl a materských škôl a OČR:

V prípade choroby dieťaťa, rodič môže dieťa ospravedlniť zo školy na 5 pracovných dní. V prípade, že ide o bežnú infekciu, ktorú zvládne doma sám a nepotrebuje navštíviť pediatra a stav sa zlepší, dieťa pri nástupe do školského zariadenia prinesie len Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje len rodič. Iba ak je dieťa choré viac ako 5 pracovných dní, musí priniesť dieťa potvrdenie od pediatra.

V prípade, že stav dieťaťa nevyžaduje návštevu pediatra, alebo pri riešení zdravotného problému dištančnou formou, rodič nemusí navštíviť pediatra len kvôli potrebe vystavenia OČR.  Po telefonickej alebo mailovej komunikácii vystavíme OČR a my tlačivo zašleme do Sociálnej poisťovne

5. Prevencie a očkovania vykonávame naďalej za prísnych hygienických podmienok. Prosíme rodičov, aby si doniesli jednorazovú podložku pre bábätko.

6. V prípade potreby predpisu  liekov, kontaktujte nás mailom, príp. telefonicky,  recepty napíšeme elektronicky.

7. Podpora imunity, vitamíny... záložka tipy a rady - Vitamíny v boji proti  chorobámOvplyvnenie imunity 

8. Výnimky pre nosenie rúšok sú len 3- autisti, deti so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím

 

 

 

 


 
 

 

PRIORITY  NAŠEJ  AMBULANCIE :

  • minimalizovať čakacie doby na vyšetrenie
  • obmedziť zbytočné  užívanie  antibiotík
  • maximálna podpora a pomoc pri  dojčení
  • k deťom  priateľské prostredie
  • dostatočná informovanosť rodičov ohľadom diagnostických a terapeutických postupov

 

Naším cieľom sú zdravé deti a spokojní rodičia.

 

Naša ambulancia je zazmluvnená so zdravotnými posiťovňami (VšZP, Dôvera, Union)