Skoč na obsah Skoč na menu

Dôležitý oznam !!!

Vážení pacienti, vzhľadom na šírenie koronavírusu (COVID-19) pristupujeme v  našej ambulancii k preventívnym opatreniam, ktorých cieľom je snaha minimalizovať riziko prenosu choroby.

 

PLOŠNÉ  TESTOVANIE

Pred všetkými preventívnymi a kuratívnymi vyšetreniami sa pýtame

Boli všetci členovia domácnosti testovaní v rámci celoplošného testovania?

  • Ak bude odpoveď áno, pýtame sa na výsledok testovania.

Ak budú všetci členovia žijúci v spoločnej domácnosti negat., môžu prísť na preventívnu prehliadku, aj prezenčné vyšetrenie v prípade potreby. Pri príchode však požiadame sprevádzajúcu osobu dieťaťa, aby sa preukázala negatívnym výsledkom testu. V prípade dieťaťa nad 10 rokom aj negatívnym testom samotného dieťaťa.

Ak bude niekto v domácnosti pozit., celá domácnosť je v karanténe, ak mala byť realizovaná preventívna prehliadka dieťaťa, táto sa odkladá až do doby ukončenia karantény poslednému členovi domácnosti. V prípade potreby prezenčného vyšetrenia, rodič kontaktuje lekára telefonicky

  • Ak bude odpoveď nie, celá domácnosť má zákaz vychádzania, kým neuplynie 10 dní od celoplošného testovania alebo kým sa nepreukáže negatívnym testom PCR. V tomto prípade majú ale možnosť opustiť domácu izoláciu v prípade potreby neodkladného lekárskeho vyšetrenia. Ak mala byť realizovaná preventívna prehliadka dieťaťa, táto sa odkladá až do doby ukončenia karantény poslednému členovi domácnosti. V prípade potreby prezenčného vyšetrenia rodič telefonicky kontaktuje lekára.
  •       OČR v súvislosti s plošným testovaním:

V prípade, že dieťa ostáva doma v súvislosti s plošným testovaním realizovaným v SR - ak je po vyšetrení antigénovým testom aspoň jedna z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pozitívna - rodič by nemal vyžadovať OČR. Všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti ostávajú v karanténe – dospelí majú nárok na PN (či už ako pozit., alebo úzke kontakty) a o dieťa sa má kto postarať.

Ale!!!!

Ak sa rodičia nezúčastnia plošného testovania v SR, alebo ak sa ho nezúčastnia samotné deti nad 10 rokov, musia ostať v karanténe všetky osoby žijúce s týmito osobami v spoločnej domácnosti, a to aj vtedy všetky, ak sa testovania nezúčastnila len jedna osoba z domácnosti.

V tomto prípade ani jedna z osôb nemá nárok na PN.

 

S okamžitou platnostou Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

 

1. Všetci  pacienti , môžu byť v ambul. vyšetrení len po telef. konzultácii, v prípade potreby si následne dohodneme termín a čas vyšetrenia. Ide o to, aby sme dokázali oddeliť zdravé deti od chorých a potenciálne nakazených. Nakoľko sme v poslednom období zahltení veľkým množstvom telefonátov a naša pracovná vyťaženosť nám neumožňuje reagovať na každý telefonát, prosíme Vás o pochopenie. Pokiaľ sa nejedná o niečo akútne, môže uprednostniť formu mailovej komunikácie. 

 

2.  T.č. je online objednávanie na vyšetrenie pozastavené


3. Ospravedlnenky do škôl a materských škôl a OČR:

V prípade choroby dieťaťa, rodič môže dieťa ospravedlniť zo školy na 5 pracovných dní. V prípade, že ide o bežnú infekciu, ktorú zvládne doma sám a nepotrebuje navštíviť pediatra a stav sa zlepší, dieťa pri nástupe do školského zariadenia prinesie len Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje len rodič. Iba ak je dieťa choré viac ako 5 pracovných dní, musí priniesť dieťa potvrdenie od pediatra. Tot potvrdenie vieme poskytnúť aj dištančne.

V prípade, že dieťaťu bola nariadená karanténa, musí pri nástupe do kolektívu predložiť potvrdenie o ukončení karantény, ktoré mu vystaví pediater.

V prípade, že stav dieťaťa nevyžaduje návštevu pediatra, alebo pri riešení zdravotného problému dištančnou formou, rodič nemusí navštíviť pediatra len kvôli potrebe vystavenia OČR.  Po telefonickej alebo mailovej komunikácii vystavíme OČR a my tlačivo zašleme do Sociálnej poisťovne

 

4.  Prevencie a očkovania vykonávame naďalej za prísnych hygienických podmienok. Prosíme rodičov, aby si doniesli jednorazovú podložku pre bábätko. Očkovanie sa realizuje, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- za posledných 14 dní nebol pacient v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila z rizikovej krajiny , prípadne sám nebol v krajine, ktorá je označená ako riziková

- dieťa ani rodič, prípadne jemu blízka osoba nebola v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie alebo potvrdenie infekcie koronavírusom

- dieťa, rodič ani blízka osoba nie je v karanténe

- dieťa ani jemu blízka osoba nemá príznaky infekcie dýchacích ciest ( u detí do jedného roka vracanie a hnačka) !!! poslených 14 dní

 

5. Žiadame, aby každý rodič a staršie dieťa vstupovali do zdravotného strediska s rúškou. Podľa metodického usmernenia, pri vyšetrení dieťaťa môže byť prítomný len jeden rodič, ktorý nemá prejavy respiračnej infekcie.

 

6. V prípade potreby predpisu  liekov, kontaktujte nás mailom, príp. telefonicky,  recepty napíšeme elektronicky.

 

7. V prípade podozrenia na infekciu Covid- riaďte sa pokynmi na našej stránke v záložke Dôležité info

 

8. Podpora imunity, vitamíny... záložka tipy a rady - Vitamíny v boji proti  chorobámOvplyvnenie imunity

 

9. Výnimky pre nosenie rúšok sú len 3- autisti, deti so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím

 

 

 

 


 
 

 

PRIORITY  NAŠEJ  AMBULANCIE :

  • minimalizovať čakacie doby na vyšetrenie
  • obmedziť zbytočné  užívanie  antibiotík
  • maximálna podpora a pomoc pri  dojčení
  • k deťom  priateľské prostredie
  • dostatočná informovanosť rodičov ohľadom diagnostických a terapeutických postupov

 

Naším cieľom sú zdravé deti a spokojní rodičia.

 

Naša ambulancia je zazmluvnená so zdravotnými posiťovňami (VšZP, Dôvera, Union)