Skoč na obsah Skoč na menu

O nás

Lekárka, MUDr. Miroslava Moravčíková

Lekárka- MUDr. Miroslava Moravčíková
Som absolventkou LF UK v Bratislave. Počas mojej odbornej lekárskej praxe som pracovala na Detskom lôžkovom oddelení v Žiline- na oddelení dojčiat aj väčších detí. Mám absolvovanú atestáciu v odbore pediatria , certifikačnú skúšku v odbore dorastové lekárstvo, certifikačné školenia o moderných poznatkoch a význame správnej stimulácie dojčaťa a jej  vplyvu na psychomotorický vývoj dieťaťa, certifikačný kurz- Prechtolová metóda- General Movements, certifikačný kurz- Dynamická neuromuskulárna stabilizácia- koncept založený na vývojovej kineziológii, odborné školenie INPP metódy / vplyv porúch motorického vývoja na poruchy správania a učenia/, certifikažný kurz- Zdravá detská noha.

Vediem kurzy prednášok pre rodičov – „Potreby dieťaťa v prvom roku života.“ Som matkou troch detí- Tomáška, Nikolky a Adamka.

 

 

Sestra, Bc. Lenka Palajová

Sestra- Mgr. Lenka Palajová
Vyštudovala som odbor diplomovaná zdravotná sestra na strednej zdravotnej škole v Žiline. Po ukončení štúdia som nastúpila ako zdravotná sestra do ambulancie praktického lekára pre deti a dorast. V roku 2015 som ukončila vzdelanie na VŠ v odbore ošetrovateľstvo v Ružomberku.

T.č. na materskej dovolenke, zástup - Zuzka Komačková