Skoč na obsah Skoč na menu

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Za ÚZKY KONTAKTsa považuje osoba, ktorá bola v kontakte s COVID pozitívnym pacientom , bola vysoko exponovaná infekcii a môže byť teda infikovaná.
Ak som dostal informáciu, že osoba, s ktorou som bol v kontakte je pozitívna, rozhodujúce je predovšetkým to, v akom čase som s ňou bol v kontakte (teda koľko dní pred objavením sa prvých príznakov resp. koľko dní pred pozitivitou testu u dotyčného Covid pozitívneho pacienta)
1. Ak je daná Covid pozitívna osoba bezpríznaková, za úzky kontakt sa považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od dátumu pozitivity testovanej osoby


2. Ak sa u pozitívne testovanej osoby objavili najskôr klinické príznaky ( teplota, kašeľ...) a až následne bola pozitívne testovaná, v tom prípade sa za úzky kontakt považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od objavenia sa prvých príznakov ( nie od dátumu testu)Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:
 • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
 • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.
- Ak vyhodnotíme náš kontakt s pozitívnou osobou ako úzky, predpokladáme, že sme sa mohli infikovať. Máme povinnosť podstúpiť karanténu, aby sa tak zabránilo šíreniu infekcie v prípade, že sme sa nakazili.

- Posledný deň nášho kontaktu s pozitívnou osobou bude tzv. deň 0 – deň, kedy mohlo dôjsť k infikovaniu
- Nasleduje tzv. INKUBAČNÁ DOBA t.j. čas, kedy sme už infikovaní, ale ešte nemáme žiadne príznaky, toto obdobie trvá pri omicron variante kratšie- cca 24-48 hodín.  Počas tohto obdobia sa vírus množí, ale nedosahuje ešte také hladiny, aby bol zachytený antigénovým testom ( nemá teda žiadne opodstatnenie robiť s tomto štádiu Ag test, ak by bol aj urobený, s veľkou pravdepodobnosťou by bol ešte negatívny, hoci by sa jednalo len o prechodnú, falošnú negativitu)
- KLINICKÉ PRÍZNAKY sa najčastejšie objavujú na cca 2. -5. deň, najčastejšie únava, slabosť, bolesti svalov, kĺbov, hlavy, hrdla, nádcha,  teplota ( samozrejme klinické prejavy môžu byť aj úplne bezvýznamné prípadne žiadne) V tomto štádiu je už Ag test plne indikovaný a s veľkou pravdepodobnosťou pozitívny pri Covid infekcii
OMICRON – v čom je iný?
Inkubačná doba je skrátená – najčastejšie 24-48 hod., ale niekedy aj 5-6 dní
Ag testy zachytávajú vírus neskôr- často až na 2.-3. deň od začiatku príznakov, preto odporúčam urobiť ag test aj niekoľko dní po sebe. Ak bol niekto v kontakte s pozitívnou osobou alebo má príznaky, napriek tomu, že má domáci samostest negatívny , neznamená to, že je s istotou neinfekčný.
Záchytnosť pozitivity je najvyššia pri výtere z hrdla, pri výtere z nosa a nosohltana nižšia !!! Tu začíname mať problém, nakoľko nám začínajú odmietať u detí PCR testy a Ag testy robia v MOMkách výterom z nosa alebo nosohltana a vychádzajú často falošne negat.
              Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

 1. V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:
   • Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli klinické príznaky.
   • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
   • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.

 

2. V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami

 • ak tieto osoby nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty  respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou(a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško)
 • Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:
 •   sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19
 •   ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú:  to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku

 

Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

 1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo
 2. kompletne očkovaná, alebo
 3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Kompletne očkovaná osoba je osoba:

1.  najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19                                      s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo

2.    najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19                                         s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo

3.  najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

Odporučená preventívna  liečba  Covid infekcie u dospelých a detí.
Zinok 1tbl denne (25mg)      deti 4-6 rokov 1/4 tbl denne         7-12r. 1/2 tbl denne
Kaloba 3x2 tbl, deti- kvapky alebo sirup podľa návodu 3x denne
D vitamin 1x denne 2000 IU   deti  nad 1 rok 1000 IU denne
C vitamin 2x1g        deti nad 6 r. 250- 500mg 1x denne  deti 3-6r 100-200g denne
Imunoglukan 3x1tbl.   deti  nad 3 roky 2x1tbl
U detí sa dávky menia podľa veku a hmotnosti ( pozri príbalový lekák) v závislosti od druhu výživového doplnku !!!
S liečbou začať čo najskôr. Už aj pri podozrení.

Prihlásenie sa na PCR testovanie

Čo sa týka PCR testu - kým stíhajú kapacity PCR, môžu sa pacienti prihlasovať štandardne na PCR test a prípadne  tak verifikovať aj  Ag domáci test. Akonáhle nebudú stíhať kapacity PCR, je vytvorená prioritizácia - uprednostnení budú starí, chron. chorí (tí, kde bude dôležitý PCR test pre zahájenie liečby). Deti sa vypnú ako prvé, čo sa už v Žiline deje. Žiadne potvrdenie o prekonaní lekári nebudú dávať. Ak bude niekto potrebovať potvrdenie pre Green pass (medzinárodný - nie platný v SR), bude musieť ísť na PCR (svet uznáva len PCR) a budú si ho musieť zaplatiť v súkromnom laboratóriu. Štátne kapacity budú úplne plne. Pre pohyb na území SR ho po omikrone sa nepredpokladá že bude potrebné potvrdenie o prekonaní.

Ak je dieťa v karanténe (teda je len kontaktom, nie je zatiaľ pozitívne), nemusia nám to rodičia ani nahlásiť, pokiaľ nemá dieťa klinické príznaky. Kontakty sa netestujú, až keď majú klinické príznaky. Ak chýbajú z vyučovania 5 vyučovacích dní, nevydávame žiadne potvrdenie - ani potvrdenie o ukončení karantény.

 

V prípade, že  dieťa do 12 rokov je označené ako úzky kontakt, má rodič nárok na pandemickú OČR. V prípade záujmu, informujte nás prostredníctvom mailu, kde uvediete kontaktné údaje osoby, na ktorú bude vystavená a v akom dátume. Ak je trieda alebo škola uzavretá z rozhodnutia RUVZ, rodič žiada OČR priamo cez sociálnu poisťovňu.


Ak JE VÝSLEDOK TESTU POZITÍVNY,

 - Pozitívne testovaná osoba má povinnosť nahlásiť svoj výsledok svojmu obvodnému lekárovi.

 - Na základe horeuvedeného by mala pozitívna osoba sama posúdiť s kým bola v úzkom kontakte 48 hodín dozadu a týmto osobám oznámiť túto skutočnosť

- Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali !!!

- Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško

- Karanténa by mala podľa novej vyhlášky trvať 5 dní od začiatku príznakov. Ja však všetkých rodičov prosím, ak je to  možné, aby deti nechali doma 10 dní od začiatku príznakov, dieťa nie je kritická infraštruktúra, aby muselo ísť  po 5 dňoch do školy aj keď je  ešte s veľkou pravdepodobnosťou infekčné. Ak to nie je možné, odporúčam urobiť pred ukončením izolácie Ag test !!! a pokiaľ je negatívny a dieťa je minimálne 24-48 hod bezpíznakové,  môže ísť  do kolektívu.

- Deti po prekonaní by mali mať aspoň 1-2 týždne kľudový režim, bez výraznej fyzickej záťaže a následne podľa toho, ako sa cítia a vládzu.

 


Odporučená  liečba  Covid infekcie u dospelých a detí.
Zinok 1tbl denne (25mg)      deti 4-6 rokov 1/4 tbl denne         7-12r. 1/2 tbl denne
Kaloba 3x2 tbl, deti- kvapky alebo sirup podľa návodu 3x denne
D vitamin 1x denne 2000 IU   deti  nad 1 rok 1000 IU denne
C vitamin 2x1g        deti nad 6 r. 250- 500mg 1x denne  deti 3-6r 100-200g denne
Imunoglukan 3x1tbl.   deti  nad 3 roky 2x1tbl
U detí sa dávky menia podľa veku a hmotnosti ( pozri príbalový lekák) v závislosti od druhu výživového doplnku !!!
S liečbou začať čo najskôr. Už aj pri podozrení.
Bolesť hrdla- kloktať Glimbax, alebo Tantum verde, prípadne cmúľať pastilky na hrdlo
Sledujte svoje deti , odporúčam dôsledne hodnotiť závažnosť klinického priebehu podľa  manuálu na našej stránke a v prípade potreby kontaktujte lekára.

 https://www.drmoravcikova.sk/manual-na-urcenie-zavaznosti-zdravotneho-stavu-dietata-starsieho-ako-3-mesiace/

 

Potvrdenie o prekonaní ochorenia

Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a mali ho potvrdené len pozitivnym Ag testom, ich primárny pediater ma o tom vedomosť, budú mať po skončení izolácie výnimku z karantény na 180 dní, avšak len pre potreby školy a školské akcie, vrátane internátov. Výnimka z karantény nebude platiť na nič iné. Ani do prevádzok, ani na hromadné podujatia. Pediater nedáva žiadne potvrdenie o výnimke z karantény. Po návrate do školy rodič dieťaťa podpíše čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe výsledku Ag testu (príloha školského semafóru). Táto úprava bola urobená preto, aby deti mohli mať výnimku z karantény aj na základe pozit. Ag testu, pri opakovanom úzkom kontakte (nedostatočná kapacita PCR testov). Potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky je možné vydať len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI. Preto prosím poučte rodičov detí, že ak potrebujú takéto potvrdenie, aby absolvovali PCR test v súkromnom laboratóriu (deti sú na koncových miestach v prioritizácii PCR testov cez žiadosti na stránke korona.gov.sk). V podstate nepotrebuje takéto potvrdenie nikto kto je kompletne očkovaní, ani deti do 12 rokov, ak budú pozit.

 Ospravedlnenky do školy

Pediater nevydáva žiadne potvrdenie o ukončení izolácie, ani o tom, že dieťa je už zdravé a môže do kolektívu. Rodičia nás majú kontaktovať len v prípade, ak má dieťa ešte 5. deň izolácie príznaky ochorenia, aby sme rozhodli o ďalšom postupe. Osobne odporúčam , aby deti ostali doma 10 dní. Vydávame len Potvrdenie o chorobe ak dieťa chýba z vyučovania viac ako 5 vyučujúcich dní, u predškolákov, ak chýbajú viac ako 7 pracovných dní. Osttaným deťom v MJ a MŠ sa ospravedlnenky ani iné  nevydávajú.

Ak rodič potrebuje OČR, prosíme, aby nám cez email napísal kontaktné údajte, na koho bude OČR vystavená a dátum odkedy, resp. dokedy.

 

ÚZKY KONTAKT V SPOLOČNEJ  DOMÁCNOSTI   S COVID POZITÍVNOU OSOBOU !!!

 


Podľa osobitných pravidiel sa posudzujú úzke kontakty v spoločnej domácnosti, tzn., pokiaľ je pozitívny jeden z členov spoločnej domácnosti. ( nedá sa  teda určiť posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou)

 

 Za tzv. posledný kontakt, od ktorého sa začína počítať dĺžka karantény u členov rodiny sa považuje:

- pri bezpríznakovom priebehu ochorenia 5. deň od dátumu testu u Covid pozitívnej osoby

- pri priebehu s príznakmi 5. deň od začiatku príznakov u Covid pozitívnej osoby

 

Až od tohto stanoveného dňa sa začína počítať karanténa, ktorá následne trvá 5 dní ( v prípade, že všetci testovaní členovia rodiny sú negatívni). Celkovo teda trvá 10 dní. Test u úzkych kontaktov v spoločnej domácnosti sa realizuje na cca 5. deň od pozitivity testu alebo od začiatku príznakov Covid pozitívnej osoby

 

Čiže, ak bol rodič pozitívne testovaný a nemá príznaky napr. 1.1., za posledný kontakt u členov spoločnej domácnosti sa bude považovať 6.1. a od tohto dňa plynie karanténa 5 dní.  Členovia rodiny by mali byť testovaní od cca 6.- 10.1., V prípade, že budú všetci negatívni, karanténa členom spoločnej domácnosti končí 11.1.

 V prípade, že niektorí z členov rodiny výjde pri testovaní pozitívny, karanténa sa predlžuje o ďalších 5 dní.

KARANTÉNA znamená, že:

 • nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem: 

- prípadu núdze

- pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti

- individuálnej prepravy na mobilné odberové miesto z dôvodu testovania

 • nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.),
 • nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,
 • nesmiete nikoho navštevovať,
 • nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,
 • ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
 • ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
 • v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere.

 

Počas celej karantény sledujete svoje KLINICKÉ PRÍZNAKY:

 • v prípade aj miernych klinických príznakov, kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) a dohodnite sa na ďalšom postupe:

- v prípade miernych klinických príznakov by to bola izolácia v domácnosti a zváženie nového testovania na odporúčanie Vášho lekára,ak bol výsledok Vášho testu negatívny

- uvoľnenie z domácej izolácie je možné po tom, ak ste posledné tri dni bez klinických príznakov, kedy by ste už nemali byť infekční,

 • ak by ste mali závažné príznaky:

-  dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku,  volajte záchrannú zdravotnú službu,  upozornite, že ste v karanténe.

 

KARANTÉNA pri spolužití V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI:

 • ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia: 

izba

 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe, 

kúpeľňa

 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,  stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.