Skoč na obsah Skoč na menu

Úraz hlavy - čo by sme mali vedieť

Ako sa postaviť k úrazu hlavy, čo je potrebné sledovať a ako odlíšiť nezávažné poranenie hlavy od potencionálne závažného, ktoré vyžaduje návštevu lekára?
Úrazy hlavy sú veľmi nevyspytateľné. Dôležité je zhodnotiť mechanizmus úrazu a následne klinický stav pacienta. Vo všeobecnosti platí, že úrazy v spánkovej oblasti a v oblasti záhlavia sú nebezpečnejšie, ako úrazy v oblasti tvárovej časti lebky.

Najvážnejším dôsledkom zranenia hlavy sú opuch mozgu a krvácanie do lebky. Príznaky poškodenia sa nemusia objaviť bezprostredne po úraze !!! Preto je potrebné aj pacienta, ktorý nejaví hneď  príznaky poškodenia, 24-48 hodín sledovať. Keďže aj s časovým odstupom môže dôjsť k poruche vedomia, odporúčame pacienta zobudiť v noci každé 3-4 hodiny do plného vedomia.

Samotný RTG lebky nám odhalí iba prípadnú zlomeninu lebky,  nevie však  potvrdiť alebo vylúčiť vnútrolebečné zakrvácanie, to dokáže iba CT vyšetrenie. Je potrebné si uvedomiť , že CT vyšetrením vystavujeme dieťa značnej radiačnej záťaži a musí sa u malého dieťaťa vykonať v celkovej anestézii. Preto nie je na mieste vykonávať toto vyšetrenie „len tak pre istotu” alebo na žiadosť rodiča. Samozrejme pri podozrení na závažné poranenie však jeho výťažnosť prevyšuje riziká a umožní rýchle a presné odhalenie prípadného krvácania. Toto rozhodnutie je však vždy v rukách pediatra.


KEDY VYHĽADÁME LEKÁRSKU POMOC

  • Ak sa jedná o závažný mechanizmus úrazu- pád z veľkej výšky, autonehoda...
  • Pacient je v bezvedomí, alebo  mal pri úraze iba prechodnú krátkodobú poruchu vedomia a nepamätá si na okolnosti bezprostredne pred úrazom
  • U pacienta na hlave pozorujeme tzv. prelievajúci sa hematóm – pri dotyku máme pocit, akoby sa nám pod prstami prelievala tekutina – môže svedčiť pre zlomeninu lebky
  • Z uší a nosa vyteká krvavá alebo číra tekutina ( mozgovomiešny mok) –  známka zlomeniny bázy lebečnej kosti
  • U pacienta pozorujme anizokóriu – zreničky nemajú rovnakú veľkosť
  • Vracanie, nevoľnosť, bolesť hlavy
  • Porucha videnia – hmlisté, zdvojené videnie...
  • Zmena  správania – zvýšená spavosť, apatia  alebo naopak  plač, nekľud  dieťaťa, neadekvátne, spomalené odpovede
  • Porucha hybnosti – slabšia hybnosť  alebo sila niektorej končatiny, porucha rovnováhy pri chôdzi

 

Takže platí, aj po jednoduchom úraze hlavy je potrebné pacienta 24-48 hodín sledovať a ak sa vyskytne ktorýkoľvek z horeuvedených príznakov, vyhľadať lekársku pomoc


MUDr. Mirka Moravčíková, pediater, 14.1.2024