Skoč na obsah Skoč na menu

Kontakty

Rýchle vyhľadávanie: zrušiť filter
  
Pohotovosť pre deti a dorast Žilina, V.Spanyola 43 041/ 5110522
FNsP Žilina, V. Spanyola 43, Žilina- ústredňa 041/ 5110111
Detské oddelenie - príjmová amb. FNsP -Žilina 041/ 5110509
Laktačná poradkyňa- MVDr. Mekyňová, Žilina 0905 975 080
ORL ambul., MUDr. Kuricová, Hálková 3, 01001 ŽIlina 041/7029203
Detská ORL-krčná amb.- MUDr. Dunajovec, V.Spanyola 43 041/ 5110250
Detský gastroenterológ- MUDr. Bačinská, V.Spanyola 43, 01207 Žilina 041/ 5110273
Detský neurológ - MUDr. Orvanová, Hálkova 3, 01001 Žilina 041/ 7634411
Detský neurológ - MUDr. Nemcová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina 041/ 5110244
Psychológ - Mgr. Cenková Katarína - https://www.cenkova.sk/  
Psychológ - Mgr. Tabačková Klaudia - https://www.klaudiatabackova.sk/  
Detský reumatológ - MUDr. Salátová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina 041/ 5110225
Detský alergológ - MUDr. Hrbáňová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina 041/ 3219951
Detský pneumológ- MUDr. Klement Matuška, V.Spanyola 43, Žilina 041/ 5110721
Očný lekár pre deti - MUDr. Strnadová, Hálkova 3, 01001 Žilina 041/ 5008191
Detský endokrinológ - MUDr. Kyšková, Hálkova 3, 01001 Žilina 041/ 5626411
Detský nefrológ- MUDr. Kováčik, V.Spanyola 43, 01207 Žilina

041/ 5110814
Objednanie tu:

Detský gynekológ- MUDr. Popluhárová, Sládkovičová 13, 01001 Žilina 041/ 5643724
Detská ortopedická ambul., MUDr. Vereš 0948 932 650
Logopedická amb. - PaeDr. Štefániková, Hálkova 3, Žilina 041/ 5630114
Rehabky.sk- Mgr. Majsniarová, Predmestská 8600, 01001, Žilina 0905 951 299
Rehabilitačné odd- Nemocnica V.Spanyola 43, 01207 Žilina 041/ 5110561
Rehabko.sk - privátna rehabil. ambul., A. Rudnaya 23, 01001, Žilina 041/ 7246942
Chirurgická amb.- MUDr. Pevný, Nemocnica Žilina, V.Spanyola 43 041 / 5630158
Urgentný príjem, Nemocnica Žilina, V.Spanyola 43 041/511 03 70
Detská ortopédická amb.- Nemocnica V.Spanyola 43, 01207 Žilina
(ambulancia pediatrickej ortopédie Žilina)

041 / 5110853
Objednanie tu:

Detská kardiológia - kontakty - https://www.drmoravcikova.sk/kardiologia/  
Kožná amb. - MUDr. Kozárová, Hálkova 3, Žilina 041/ 7029161
Detský alergológ- MUDr. Lučaník, V.Spanyola 43, ŽA 041/5110442
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, Žilpo, MUDr. Bakoš  0915 889 054
Súkromná kožná ambulancia - MUDr. Kopál - www.angioderm.sk  
ARO ambul- predanesteziol. ambul Objednanie tu:
Psychiatrická amb.detská - MUDr. Šustrová, Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 041/ 5627042
Psychologická amb.- deti- Mgr.Doničová, V.Spanyola 43, Žilina 041/ 5110438
Chirurgicko - traumatologická amb, Krankas, MUDr. Holeša, bratislávská ul 041/ 507 15 31
Chirurgicko - traumatologická ambul., Krankas, MUDr. Sýkorová 041/ 562 64 09