Skoč na obsah Skoč na menu
 

MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DOSPIEVAJÚCEHO

PRE RODIČOV/OPATROVNÍKOV/DOSPIEVAJÚCICH (AJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19)

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďaľší postup. V žiadnom prípade však nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčamie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadeni.

 

ČERVENÁ ZÓNA

AK MÁ DOSPIEVAJÚCI KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:

 • Bledá, mramorové koža, ktorá je nezvyčajne chladná a pritom spotená.
 • Výrazne sťažené dýchanie, ktoré sa prejavuje nepravidelným dýchaním, veľmi rýchlym dýchaním, "lapaním" po dychu, ak pre dýchavičnosť nedokáže súvisle hovoriť, jest alebo piť.
 • Šedo-modré sfarbenie kože okolo úst, na tvári alebo na končekoch prstov.
 • Veľmi výrazná neustupujúca bolesť alebo tlak na hrudi.
 • Záchvat kŕčov (rytmické zášklby celých končatín alebo celého tela s poruchou vedomia).
 • Zmätenosť a dezorientovanosť (ak reaguje zmätene, alebo neprimerane na podnety, alebo, nereaguje vôbec), nedokáže zrozumiteľne hovoriť, cíti mdloby a výrazné závrate.
 • Neutíšiteľné vracanie a výrazná bolesť hlavy.
 • Nové fliačiky na koži, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatlačíte skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.
 • U chlapcov náhle vzniknutá alebo výrazne sa zhoršujúca bolesť v oblasti semenníkov.
 • Ak vykašliava krvavá hlieny.
 • Utrpel vážny úraz alebo si spôsobil vážne poranenie.

BEZODKLADNE VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ URGENTNÝ PRÍJEM,  ALEBO VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112, PRETOŽE DOSPIEVAJÚCI VYŽADUJE NEODKLADNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.


ORANŽOVÁ ZÓNA

AK MÁ DOSPIEVAJÚCI KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:

 • Ťažšie dýchanie, ale stále môže hovoriť v celých vetách a môže jesť a piť bez výrazného zadýchania.
 • Známky dehydratácie - nedostatku tekutín (pocit výrazného smädu, vpadnuté oči, suché sliznice v ústach a suché popraskané pery, ak nebolo močenie viac ako 12 hodín).
 • Triaška alebo výrazná bolesť svalov bez zjavnej príčiny (nie po cvičení športovej námahe).
 • Teplota nad 38,5 C, trvajúca viac ako 5 dní, teplota nad 40 C viac ako 3 dni, alebo teplota nad 39 C ak neodpovedá na liečbu liekmi proti teplote.
 • Zhoršujúca sa bolesť hlavy a pretrvávajúce vracanie.
 • Pretrvávajúca alebo zhoršujúca sa bolesť brucha.
 • Prítomnosť krvi v stolici alebo moči.
 • Výrazný nezvyčajný trvajúci smäd napriek príjmu veľkého množstva tekutín a nezvyčajne časté močenie.
 • Úraz končatín, ktorý spôsobuje zníženú hybnosť alebo pretrvávajúcu bolesť.
 • Úraz hlavy s pretrvávajúcou bolesťou hlavy a spavosťou až mdlobami.
 • Ak sa cíti stále horšie a máte veľké obavy o jeho zdravotný stav.

BEZODKLADNE KONTAKTUJTE PRIMÁRNEHO PEDIATRA DOSPIEVAJÚCEHO ALEBO VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, KTORÝ OBJEDNÁ DOSPIEVAJÚCEHO NA VYŠETRENIE ČO NAJSKÔR. AKJE PO ORDINAČNÝCH HODINÁCH, VYHĽADAJTE AMBULANTNÚ POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU, PRÍPADNE VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112.

Počas pandémie sa môže stať, že sa ťažšie dovoláte primárnemu pediatrovi alebo všeobecnému lekárovi za účelom konzultácie. Ak sa nedovoláte a Vášmu dieťaťu sa po viac ako 4 hodinách nezlepší zdravotný stav, alebo sa zhoršuje, vyhľadajte najbližší urgentný príjem alebo volajte na linku 155 alebo 112.


 

ZELENÁ ZÓNA


AK NEMÁ DOSPIEVAJÚCI ŽIADNE ČERVENÉ ALEBO ORANŽOVÉ PRÍZNAKY, MÁ ZOSTAŤ DOMA DO ZOTAVENIA A MÁ POUŽÍVAŤ BEŽNÚ PODPORNÚ LIEČBU PODĽA PRÍZNAKOV. AK MÁTE OTÁZKY A POTREBUJETE SA PORADIŤ, KONTAKTUJTE PRIMÁRNEHO PEDIATRA, DOSPIEVAJÚCEHO ALEBO VŠEOBECNÉHO LEKÁRA. POZORUJTE VÝSKYT AKÝCHKOĽVEK NOVÝCH PRÍZNAKOV.