Skoč na obsah Skoč na menu

O nás

Lekárka, MUDr. Miroslava Moravčíková

Lekárka - MUDr. Miroslava Moravčíková
Som absolventkou LF UK v Bratislave. Počas mojej odbornej lekárskej praxe som pracovala na Detskom lôžkovom oddelení v Žiline- na oddelení dojčiat aj väčších detí. Mám absolvovanú atestáciu v odbore pediatria , certifikačnú skúšku v odbore dorastové lekárstvo, certifikačné školenia o moderných poznatkoch a význame správnej stimulácie dojčaťa a jej  vplyvu na psychomotorický vývoj dieťaťa, certifikačný kurz- Prechtolová metóda- General Movements, certifikačný kurz- Dynamická neuromuskulárna stabilizácia- koncept založený na vývojovej kineziológii, odborné školenie INPP metódy / vplyv porúch motorického vývoja na poruchy správania a učenia/, certifikažný kurz- Zdravá detská noha, kurz - Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku.

Vediem kurzy prednášok pre rodičov – „Potreby dieťaťa v prvom roku života.“ Som matkou troch detí- Tomáška, Nikolky a Adamka.

 

 

Sestra, Zuzka Komačková

Sestra - Zuzka Komačková
Absolvovala Gymnázium Veľká Okružná v Žiline. Následne dvojročné kvalifikačné štúdium na SZŠ v Žiline, odbor zdravotná sestra a dvojročné vyššie odborné vzdelanie, odbor diplomovaná zdravotná sestra. Po ukončení štúdia v roku 1995 som nastúpila ako zdravotná sestra na traumatologické oddelenie. Od roku 1997 som pracovala na ORL ambulancii a od r. 2018 pracujem na detskej ambulancii.