Skoč na obsah Skoč na menu

Mladý, zdravý, očkovaný... A môj syn... Príbeh na zamyslenie

Minulý týždeň mal môj najstarší syn úraz... Výsledok – zlomené rebro , ktoré mu prepichlo pľúca s následným vznikom tzv. pneumothoraxu. V deň prijatia na hospitalizáciu mal Ag test negat. Nasadená liečba, intenzívna dychová rehabilitácia, preventívne antibiotiká, aby nedošlo k rozvoju zápalu pľúc, keďže pľúca boli sčasti komprimované prítomným voľným vzduchom v ľavej časti hrudnej dutiny. S odstupom času bol počas hospitalizácie hlásený pozitívny PCR test ( PCR test sa povinne vyšetruje u každého hospitalizovaného pacienta.) Kde ho dostal neviem, možno v škole, možno v nemocnici počas absolvovania početných vyšetrení...to už nezistím. Kombinácia pneumothoraxu , zlomených rebier a Covid infekcie pre neho mohla znamenať veľkú komplikáciu , keďže jeho pľúca už v tej chvíli dostávali zabrať. 

Čo možno neviete, ale pri PCR teste sa určuje nielen pozitivita resp. negativita, ale aj tzv. CT číslo, ktoré bežne pacient nevie, ale lekár ho má ako súčasť laboratórneho výsledku. Táto hodnota nám ukazuje, aká vysoká je u pozitívneho pacienta vírusová nálož, čo priamo koreluje s jeho infekčnosťou. Čím je hodnota CT nižšia, tým sa vo vzorke nachádza väčšie množstvo vírusu a pacient je vysoko infekčný. Čím je číslo vyššie, tým je vírusu menej a pravdepodobnosť, že niekoho nakazí nižšia. CT sa pohybuje v rozmedzí 1-35.

< 20  veľmi vysoko pozitívne...tzv superšíriteľ
20-25 vysoko pozitívne
25-30 stredne pozitívne
30-35 nízko pozitívne...takmer neinfekčný
> 35 hranične pozitívne (nejednoznačné)

Syn bol PCR pozit, ale hodnota CT bola 35!!! To znamená, že napriek tomu, že sa s vírusom stretol, dokázala jeho postvakcinačná imunita množenie vírusu a následnú infekciu vo veľkej miere potlačiť. Rovnako pravdepodobnosť, že by niekoho mohol nakaziť bola veľmi nízka.

 

Včera syna prepustili z nemocnice, priebeh ochorenia nebol ničím komplikovaný, žiadne príznaky Covid infekcie sa neprejavili, dnes mal PCR test negatívny, rovnako ako všetci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte. Aký však mohol byť koniec príbehu v prípade, že by môj syn nebol zaočkovaný?

  • Kombinácia pneumothoraxu, zlomeniny rebier a covidu mohla veľmi vážnym spôsobom zhoršiť jeho zdravotný stav...až nechcem pomyslieť na dôsledky.
  • Pri tak vysokej infekčnosti delta variantu vírusu by bolo takmer isté, že starý, nezaočkovaný!!! pán, ktorý bol s ním na izbe a ležal tam už 3 mesiace mohol skončiť s Covid infekciou vo veľmi vážnom stave.
  • Ak by sa nakazil zdravotný personál, mohlo dôjsť k vážnemu ohrozeniu fungovania samotného oddelenia.

Neprajem nikomu aby zažil ten strach a zúfalstvo, keď si ešte ako matka - lekárka uvedomujete všetky komplikácie , ktoré môžu nastať a zároveň cítite zodpovednosť aj za ostatných. Toto je príbeh, ktorý napíše život a nie farmafirma.

 

MUDr. Moravčíková Miroslava, 28.9.2021