Skoč na obsah Skoč na menu

Dôležitý oznam!

  1. Všetci chorí pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať telefonicky alebo mailom Nakoľko sme v poslednom období zahltení veľkým množstvom telefonátov a naša pracovná vyťaženosť nám neumožňuje reagovať na každý telefonát, prosíme Vás o pochopenie. Pokiaľ sa nejedná o niečo akútne, môžete uprednostniť formu mailovej komunikácie. Neobjednaní pacienti sú vyšetrení od 9.00 do 11 00.hod

2. Ospravedlnenky do škôl a materských škôl a OČR:

V prípade choroby dieťaťa, rodič môže dieťa ospravedlniť zo školy na 5 pracovných dní, predškoláka na 7 pracovných dní. V prípade, že ide o bežnú infekciu, ktorú zvládne doma sám a nepotrebuje navštíviť pediatra a stav sa zlepší, dieťa pri nástupe do školského zariadenia prinesie len Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje len rodič. Iba ak je dieťa choré viac ako 5, resp predškolák 7 pracovných dní, musí priniesť dieťa potvrdenie od pediatra. Toto potvrdenie vieme poskytnúť aj dištančne.

Deti, ktoré navštevujú MŠ alebo MJ a dieťa nie je ešte predškolák, nepotrebujú od pediatra pri nástupe do kolektívu po chorobe žiadne ospravedlnenie, nakoľko sa nejedná o povinnú školskú dochádzku.

Ak je uzavretá celá škola, alebo trieda, rodič si žiada OČR priamo cez sociálnu poisťovňu.

 

3. Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie.

 Pod zotavovacím podujatím sa rozumie akékoľvek podujatie, kde deti trávia - spia - viac ako 4 noci. ( tábor, škola v prírode, lyžiarsky výcvik)

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti potvrdzuje rodič svojim podpisom a nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie.

4. Od 1.1.2024 je pozastavená činnosť kardiologickej ambulancie  - Dr. Koma, Dr. Sagálová.

Bližšie info pre kardiologických pacientov - https://www.drmoravcikova.sk/kardiologia/